Udeblivelse

Udeblivelse/for sent afbud:

Jf. § 21, stk. 1 & 3 i overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Regionernes Lønnings- og Takstnævn opkræves der udeblivelseshonorar på 263,00 kr. ved udeblivelse eller afbud senere end 2 timer før aftalt tid.
Er aftalen længere end 30 min opkræves yderligere 248,00 kr. pr. 15 min, dog maks. yderligere 496,00 kr. for et samlet beløb på 759,00 kr.