Udeblivelse/for sent afbud

Jf. § 21, stk. 1 & 3 i overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Regionernes Lønnings- og Takstnævn opkræves der udeblivelseshonorar på 280,90 kr. ved udeblivelse eller afbud senere end 2 timer før aftalt tid.

Er aftalen længere end 30 min opkræves yderligere 265,12 kr. pr. 15 min, dog maks. yderligere 530,24 kr. for et samlet beløb på 811,14 kr.