Udeblivelse/for sent afbud

Jf. § 21, stk. 1 & 3 i overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Regionernes Lønnings- og Takstnævn opkræves der udeblivelseshonorar på 295,93 kr. ved udeblivelse eller afbud senere end 2 timer før aftalt tid.

Er aftalen længere end 30 min opkræves yderligere 279,31 kr. pr. 15 min, dog maks. yderligere 558,62 kr. for et samlet beløb på 854,55 kr.